«Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ σε Ανέργους»

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο για το πρόγραμμα τηλε-εκπαίδευσης, έχει πλήρως εξελληνισθεί και αφορά το Ελληνικό Microsoft Office 2003 και τα Windows XP. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες τόσο της πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής Basic I.T. Thematic της I-Skills, όσο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ωφελούμενων του προγράμματος.

Για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του εκπαιδευτικού περιεχομένου υπάρχει ελληνική αφήγηση σε όλα τα στάδια. Η δυνατότητα αφήγησης μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή από τον καταρτιζόμενο.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της ElementΚ που θα χρησιμοποιηθεί πληρεί τις προϋποθέσεις πιστοποίησης κατά SCORM και διασφαλίζει ότι το υλικό είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμο και συμβατό με το τμήμα 508 (Section 508) του Νόμου.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι απλό, ελαφρύ, με φιλικό ως προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας, αποδοτικό και δομημένο με την μορφή των αντικειμένων μάθησης (learning objects) ώστε να καλύπτει, με την κατάλληλη αναδιάταξη, πλήρως το πρόγραμμα σπουδών όλων των αξιολογημένων Φορέων Πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ.

Τα μαθήματα παρέχονται για τα παρακάτω ΚΕΚ:

Δήμητρα - Κέντρο Ενημέρωσης & Επιμόρφωσης

ΔΗΜΗΤΡΑ

Έργον - ΚΕΚ

ΕΡΓΟΝ

Γεωργική Ανάπτυξη

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΚΜΗ ΚΕΚ

ΑΚΜΗ

Μεσογειακή ΚΕΚ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ

ΚΕΚ ΕΕΔΕ

ΕΕΔΕ

ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ

ΜΑΝΩΛΑ

ΚΕΚ Europrogress

EUROPROGRESS

ΚΕΚ Consul

CONSUL KEK

ΚΕΚ Practica

PRACTICA KEK

ΚΕΚ Honesty

HONESTY KEK

ΚΕΚ Ereisma

KEK EREISMA

ΚEK ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

KEK ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΚEK ΠΥΞΙΔΑ

KEK ΠΥΞΙΔΑ

ΚEK ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

KEK ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

Αιτήσεις εγγραφής

Παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής ομάδας καταρτιζομένων. Αποθηκεύστε το αρχείο τοπικά στον υπολογιστή σας. Αφού το συμπληρώσετε, μπορείτε να το αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεομοιοτυπίας (fax), τα οποία αναφέρονται μέσα στη φόρμα της αίτησης.


word icon Αίτηση Εγγραφής (.DOCX)Οδηγός σπουδών

Παρακαλούμε κατεβάστε τον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος κατάρτισης.


pdf icon Οδηγός σπουδών

Εφαρμογές λογισμικού για πιθανή εγκατάσταση:

Με σκοπό τη βέλτιση πρόσβαση και χρήση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, ενδέχεται να απαιτηθεί η εγκατάσταση ορισμένων από τις ακόλουθες εφαρμογές λογισμικού στον υπολογιστή σας.

Adobe Reader Logo
» Adobe Flash Player
Adobe Flash Player Logo
» Adobe Shockwave Player
Adobe Shockwave Player Logo
» Adobe Reader (PDF)
7-Zip Logo
» 7-zip
WinZip Logo
» Winzip
WinRAR Logo
» WinRAR
Google Chrome
» Google Chrome
Mozilla Firefox
» Mozilla Firefox
Internet Explorer
» Internet Explorer

i-skills demo εξετάσεων

i-skills Logo

Παρακαλούμε επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να παρακολουθήσετε ζωντανά την επίδειξη i-skills


» i-skills demo

» Οδηγίες χρήσης λογισμικού i-skills

Ύλη ενοτήτων

pdf icon Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων

pdf icon Επεξεργασία κειμένου

pdf icon Υπολογιστικά φύλλα

pdf icon Υπηρεσίες διαδικτύου

pdf icon Βάσεις δεδομένων

pdf icon Παρουσιάσεις

EU