Παράλειψη διαθέσιμα μαθήματα

Διαθέσιμα Μαθήματα

Το παρόν μάθημα αποτελεί δείγμα της δομής των μαθημάτων για εγγεγραμμένους χρήστες / καταρτιζόμενους. Μπορείτε να δείτε τη δομή των εκπαιδευτικών ενοτήτων, της διδακτικής ύλης, του υποστηρικτικού υλικού, των εκθέσεων παρακολούθησης των χρηστών, κλπ. 

Η σειρά μαθημάτων του Microsoft Office 2010 και Βασικές δεξιότητες πληροφορικής έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί την εμπειρία και την αλληλεπίδραση με το χρήστη ενώ ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία. 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο έχει σχεδιαστεί με βάση τα διεθνή πρότυπα για το eLearning, με γνώμονα τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και με τη χρήση των πλέον γνωστών σύγχρονων λογισμικών παραγωγής ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού.

Η σειρά μαθημάτων του Microsoft Office 2007 και Βασικές δεξιότητες πληροφορικής έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί την εμπειρία και την αλληλεπίδραση με το χρήστη ενώ ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία. 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο έχει σχεδιαστεί με βάση τα διεθνή πρότυπα για το eLearning, με γνώμονα τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και με τη χρήση των πλέον γνωστών σύγχρονων λογισμικών παραγωγής ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού.

Το παρόν Μάθημα Δείγμα (ΜΔ) έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορέσει ο επισκέπτης να πλοηθηθεί μέσα σε μία ψηφιακή αίθουσα και να διαπιστώσει την εμπειρία και την αλληλεπίδραση με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ενισχύοντας τη μαθησιακή διαδικασία. 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο έχει σχεδιαστεί με βάση τα διεθνή πρότυπα για το eLearning, με γνώμονα τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και με τη χρήση των πλέον γνωστών σύγχρονων λογισμικών παραγωγής ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού.